ამინდის პროგნოზი

რას ნიშნავს კომპანიისთვის ფლობდე ISO სერთიფიკატს

 
29 January, 2017   3 წელი 9 თვის წინ
 
4539

ხშირია მოთხოვნა ხარისხიან პროდუქტზე, სასმელი წყლის, ყველის, ხორცის და სხვა სახის საკვების კვლევაზე, ასევე სხვადასხვა საკვები პროდუქტების - ღორის ხორცის, რძისა და რძის პროდუქტების მიკრობიოლოგიური და მზა პროდუქტებისა და ნახევარფაბრიკატების გამოკვლევაზე. რეპუტაცია კი ფირმას აძლევს შესაძლებლობას იქცეს ბრენდად, ხარისხის სერთიფიკატი კომპანიისთვის ერთგვარი პრესტიჟიც კი გახდა და რეკლამაც. 

კომპანიებს, რომელთა საქონელსაც არ გააჩნია მსგავსი სერთიფიკატი, უკვე რთულია მათთვს კონკურენცია გაუწიონ უკვე სერთიფიცირებულ კომპანიებს, რადგან იგი პირდაპირ უკავშირდება ეფექტიანობას, ასევე ეხმარება კომპანიას მეტად განვითარებაში და მომხმარებლის მოზიდვა შენარჩუნებაში. 

საერთაშორისო სტანდატების აწარმოებს ISO სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია D.e A. Divulgazione e Accreditamento S.r.l. “(იტალია) წარმომადგენელობა საქართველოში “ISO Consulting Group”, რომელიც ხელს უწყობს და აერთიანებს ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში მოქმედ წარმატებულ კომპანიებს და ხელს უწყობს საქართველოში წარმოებული პროდუქციის უსაფრთხოების ამაღლებასა და მსოფლიო ბაზარზე გატანის შესაძლებლობების ზრდას.

ვის შეუძლია გამოიყენოს ISO სერთიფიკატი? 

ISO 9001 - საერთაშორისოდ აღიარებული ხარისხის სტანდარტი
ISO 14001 - გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემის მართვის სტანდარტი
ISO 18001 - შრომის ჰიგიენის და უსაფრთხოების ტექნიკის მენეჯმენტის სისტემის მართვის სტანდარტი
ISO 27001- ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სტანდარტი
ISO 22000- სურსათის უვნებლობის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტი
ISO 13485 - სამედიცინო მოწყობილობების ხარისხის და უსაფრთხოების სტანდარტი
ISO/TS 16949- ხარისხის და უსაფრთხოების მართვა საავტომობილო ინდუსტრიაში

იგი თანაბრად გამოიყენება როგორც დიდ და პატარა ბიზნეს კომპანიებზე, ასევე პროდუქტის მწარმოებელ ან სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ.